Voor 2 dagen in maart kreeg de organisatie van Serious Ambtenaar III 2014 (SA) het voor elkaar om voor meer € 350.000,– landelijk projecten uit te zetten over een diversiteit aan ambtelijke vraagstukken. Van uitvoering, tot beleid, tot strategie bij Rijk, Provincie en gemeenten.

Vermoeden tot ‘waarde’vol ‘waarden’ delen beloond

wachten op stationJe kent het wel ‘dat voorgevoel dat je ergens voor kiest en weet dat het ertoe zal doen’. De kwaliteit van inhoud zal komen en geen twijfel over betekenisgeving aan een richting waar jij gedreven vorm aan geeft! Ik schreef eind 2013 in voor een proces-begeleidersrol bij een strategisch vraagstuk en kreeg de opdracht, samen met mede-adviserende gemeenten, tot advies  te komen als impuls voor samenwerking tussen een 3-tal fuserende gemeenten in Noord Holland.

 Delen en DOEN

Als enthousiasme wordt beloond dan genereert dat weer enthousiasme, als je boft dat je mensen treft waarmee een klik kan ontstaan. Mijn persoonlijke waarden werden beloond. Ik wil creatief zijn in het oog hebben voor de grote diversiteit van (meta)sporen die ‘lopen’ (en aandacht moeten hebben) bij complexe veranderingen. Daarnaast dan de samenhang zien te brengen door de processen te verbinden die ‘zichtbaar’ (kunnen) zijn vanuit bijvoorbeeld organisatiekenmerken als ‘Interactie, Producten/Diensten, Inrichting/Besturing én Beleving/Persoonlijkheid van mensen’. Mooi is te kunnen voelen (op hartniveau) dat er openheid en respect is om in vertrouwen te delen. Dat bracht bij de SED-gemeenten een belangrijke vitaliteit, waardoor inspiratie (gedurende de 2 dagen en te begeleiden afstemming daaromheen) onophoudelijke aanwezig was en kwaliteit en innovatie hand in hand gingen.

Dat linkt ook gelijk naar DOEN, waarbij werken met handen uitnodigt tot kracht en bezieling omdat het gehele lijf wordt aangesproken. Hoe zag dat er dan uit:

100214 foto 3 vrouw doet was– Na divers filmmateriaal kreeg iedere deelnemer de ruimte op grote rollen papier professionele reflecties te geven op het geleverde materiaal over de organisatie en haar context;

– Vanuit het ontstaan van waardevolle verhalen, tekeningen en teksten konden de Serious Ambtenaren vervolgens als adviseurs wat vinden van de vraagstelling van de opdrachtgever.

Zo was een goede bodem gelegd voor de eerst genoemde waarden van creativiteit tot inspiratie en was het voorstellingsvermogen tot samenhang zien te brengen geprikkeld. Op naar dag 2 was men vitaal en  geïnspireerd om handen te geven aan kwaliteit voor:

– Het door de werkgroepleden uit de organisatie zelf delen van verhalen, over wat er leefde en het uitdrukken van wat er volgens hun nodig was voor een geslaagd fusie-proces. Ook hier werd weer groot gewerkt op papier  over de met handen, hoofd, gevoel en lijf beleefde vraagstukken;

– Het naar eigen inzicht interpreteren van in het bedrijfsplan vastgestelde cultuur-kenmerken en activiteiten in de tijd, ter ondersteuning van het fusie-proces. Bij het geleverde (op muur en grond verbeelde) werk werd staand, zittend betrokken vormgegeven aan adviezen/verhalen.

Welkom en delen van waarden als motor van een verhaal

Dehet terras Serious Ambtenaar-organisatie heeft het voor elkaar gekregen iedere deelnemer welkom te heten, waardoor potentie  werd geboden aan cultuur te werken. De gastgemeente had goede aandacht besteed aan beeld/film en gewogen taal voor  een uitnodigende opdracht. Het delen van genoemde (selectie van) waarden kun je zien als een ‘zin hebben’ een verhaal te  delen. Wanneer dat verhaal ontstaat, kunnen we ons erin herkennen en vindt ieder zijn eigen plek én ervaart zich ‘een  serieus genomen ambtenaar’.

Extra belangrijk hierin is dat we onze mentale processen overstijgen c.q. meer rijkdom daarvan gaan inzien. We raken ‘als  mensen’ van top tot teen betrokken en zijn bereid onze vaardigheden te delen.

Compliment – voorbeeld om dynamiek tussen gemeenten en markt te blijven aanboren

Leuk is dat ieder(e partij) die betrokken raakt bij SA er het beste van wil maken. Je verbindt je voor een sprong in het diepe, wat betekent dat nieuwsgierig tot je basiswaarden moet behoren om op doe-niveau het best te geven. Ik heb hierin geen gemis ervaren en dat is een compliment voor zowel ambtenaren als externen die hun tijd voor het goede doel hebben besteed.

Dan wordt ieder jaar het landelijk SA-proces begeleid door een andere partij. de straatbandHet is deel van het voorbeeld hoe gemeenten en marktpartijen spontaan en met zin samenwerken. Zo werd informatie naar de deelnemers, tussentijdse belangstelling naar en evaluatie van het verloop, het nemen van een kijkje bij iedere opdrachtgever én het verzorgen van een SA-promo gedegen opgepakt.

Serious Ambtenaar aanbeveling voor 2015!

Het initiatief heeft zichzelf en andere gemeenten verleid tot een deelname voor 2015. Volg in het derde kwartaal de media als jij in 2015 zin hebt in een maatschappelijk bijdrage die:

  • zichzelf (bijna) moeiteloos organiseert;
  • altijd verrassende relaties met zich meebrengt;
  • je deskundigheid de ruimte geeft te delen en op de proef stelt;
  • je uitnodigt en wakker maakt tot prototyping, creëren en oplossen buiten je comfortzone.

Wie weet tot SA IV 2015 www.seriousambtenaar.nl !

Bron kunst: Arthur Bierhuize

 

Advertentie